Tietosuojaseloste

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy
Konekuja 5
21200 Raisio
0503977117
info@fitpuoti.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy
Konekuja 5
21200 Raisio
0503977117
info@fitpuoti.fi

 

Rekisterin nimi

Fit Puoti asiakas-, tilaus-, laskutus-, ja markkinointitietorekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin asiakastietoja käytetään:
 •     Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon.
 •     Asiakkuuksien ylläpitoon.
 •     Tilastointiin ja toiminnan kehittämiseen .
 •     Estämään väärinkäytökset.
 •     Asiakaspalautusten helpottamiseen ja nopeuttamiseen.
 •     Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tiedot:
 •     Etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, kieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.
 •     Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.
 •     Laskutusosoite ja laskutustiedot.
 •     Markkinointiviestiluvat.
 •     Tuotearvostelut
 •     Tiedot tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 •     Toivelistan tuotteet.

Palvelun käytöstä saadut tiedot:
 •     Maksuvälinetiedot
 •     Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut.
 •     IP-osoitetiedot ja Päätelaitteen tunnistetiedot

Analytiikan avulla saadut tiedot:
 •     Tuotesuositukset selaus- ja ostotietojen pohjalta.
 •     Kiinnostuksen kohteet ostotietojen pohjalta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkaaseen liittyviä tietoja saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Asiakassuhde syntyy kun asiaka rekisteröityy palveluun, tekee tilauksen tai tilaa suoramarkkinointia.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden (kuten YTJ- ja Finder- ja Suomen Asiakastieto -palveluiden) kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla.

 

Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sivustollamme käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla).

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Fit Puoti / JV Sport Trading Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Välttämättömät tiedot välitetään kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen tai markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välitetään logistiikasta vastaaville tahoille. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.

Viranomaisille asiakastietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa, joihin on rajoitettu pääsy.

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Suosittelemme käyttämään asiakastililläsi vahvaa salasanaa.

 

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Epäaktiivisen asiakastilin henkilötiedot poistamme viimeistään viiden vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä. Asiakastietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki meitä siihen edellyttää.

Tietojen säilytystarvetta tarkastellaan vuoden välein.

 

Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti asiakastilin sivuilta itse määrittää, korjata tai poistaa luovuttamia tietoja. Samoin pystyt päättämään, haluatko ottaa vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Fit Puoti / JV Sport Trading Oy
Konekuja 5
21200 Raisio

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 •     nimi
 •     postiosoite
 •     puhelinnumero

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja tarjoamme paremman asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Tämän myötä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Tietosuojaselosteen muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin.